Bài dự thi

TOP 100 ONLINE

Bán lạ
Bán lùng

  • Bước 1: Mở MAGIC MALL nhận ngay về tay những sản phẩm bất ngờ cho phần thi top 100.
  • Bước 2: Chinh phục thử thách, khẳng định tài năng ngay với 2 clip review cực chất.
  • Bước 3: Chia sẻ và kêu gọi bình chọn để dành lấy vị trí trong top 100 thí sinh hàng đầu của KOC Vietnam 2022.
Vòng thi đã kết thúc sau

Bài thi top 100

Vòng 2

On Going

Vòng 3

On Going

Bài dự thi