• VZONE CORPORATION
  • 2 bài đăng
Có thể Ron Trần là 1 cái tên còn rất xa lạ với mọi người, nhưng mình mong muốn trong tương lai mình sẽ được nhiều người biết đến hơn với vị trí là 1 content creator về thời trang và là 1 stylist tư vấn thay đổi phong cách giúp mọi người trở nên tự tin hơn.

Danh sách bài dự thi

Ron Trần

2 bài đăng vote

Ron Trần

2 bài đăng 2 votes
Theo dõi KOC Vietnam 2023 tại Facebook Youtube Instagram Tiktok eMail