Nguyễn Trương Nhật Kỳ

  • Celeb Network
  • 4 bài đăng
Bắt đầu trở thành KOC như một cái duyên, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống KOC mới là một nghề nghiệp mà mình cần nỗ lực theo đuổi đến cùng để có thể tạo ra những dấu ấn cá nhân mình. KOC Việt Nam sẽ là nơi tôi dùng những kỹ năng và lợi thế của mình tạo ra một bước nhảy trong sự nghiệp của mình.

Danh sách bài dự thi

Nguyễn Trương Nhật Kỳ

4 bài đăng vote

Nguyễn Trương Nhật Kỳ

4 bài đăng 0 vote

Nguyễn Trương Nhật Kỳ

4 bài đăng 1 vote

Nguyễn Trương Nhật Kỳ

4 bài đăng 17 votes
Theo dõi KOC Vietnam 2023 tại Facebook Youtube Instagram Tiktok eMail