• POPS
  • 3 bài đăng
mình là 1 content creator sở hữu 2 kênh tiktok yến thích review 727k follow và yến nồi cơm điện 2,5tr follow , và 2 kênh youtube 610k subcribes và 1,5tr subcribes

Danh sách bài dự thi

Hoàng Yến

3 bài đăng vote

Hoàng Yến

3 bài đăng 41 votes

Hoàng Yến

3 bài đăng 40 votes

Sản phẩm thí sinh bán

Theo dõi KOC Vietnam 2023 tại Facebook Youtube Instagram Tiktok eMail